Ikon som visar att sidan läses in

Skolskjuts

10 april 2017

Bra att veta om skolkort

Eftersom vi börjar närma oss slutet av läsåret 2016/17 vill vi passa på att informera om rutiner inför kommande läsår och vad som gäller.

Beställning av skolkort:
Från och med 9 maj är det möjligt att beställa skolkort för grundskoleelever inför kommande läsår 2017/18 på vl.se/skola. Beställningen ska vara inne senast 16 juli för att skolan/eleven ska vara garanterat skolkort till skolstarten i augusti. Ansökan om skolkort görs varje nytt läsår.

Handläggningstid 
Belastningen på skolkorthanteringen är alltid lite extra ansträngd under första veckorna efter skolstart (augusti - september). Under denna tid är det svårt att bedöma handläggningstiden men normalt sätt brukar det vara ca 10-15 arbetsdagar från det att ansökan kommer in tills det finns ett skolkort redo att skickas/hämtas.

Löpandes under läsåret brukar handläggningstiden vara ca 5-10 arbetsdagar.

Behålla gamla skolkortet
Har eleven ett skolkort från nuvarande läsår så ska dom behålla den till nästa läsår. När dom ansöker om nytt skolkort så aktiveras det nuvarande skolkortet. Detta gäller endast elever med fullständigt personnummer. Saknar elever fullständigt personnummer så lägger skolan in beställning i nya skolkortsprogrammet.

Vart skickas/hämtas skolkorten?
Skolkorten skickas till elevens angivna skola.

Vad gör man när ett skolkort försvinner eller inte fungerar?
Det är alltid elevens ansvar att ta väl hand om sitt skolkort. Om skolkortet försvinner eller slutar fungera ska eleven/skolan anmäla detta till skolan eller VL:s kundcenter 0771-22 40 00.

För de skolor som har inlogg till nya skolkortsprogrammet kan göra en anmälan där om kortet är borttappat eller inte fungerar.

Om elevens skolkort har försvunnit ska eleven stå för resorna under tiden tills det att det nya skolkortet kommer. Notera att handläggningstiden kan vara upp till ca 10 arbetsdagar.

Ska man skicka tillbaka spruckna/ej fungerande skolkort?
Nej, vi behöver inte få in dessa skolkort men det är bra om skolan tar kortet och klipp sönder och kastar den.

Tillfälliga färdbevis
Tillfälliga färdbevis ska användas i de fall då skolkortet slutat fungerat utan uppenbar anledning (tekniskt fel) samt vid de tillfällen då handläggningstiden tar längre tid än 10 arbetsdagar. För att få mer information om eller beställning av tillfälliga skolkort kan man maila skolkort.ktf@regionvastmanland.se.

OBS! Viktigt att dessa färdbevis fylls i korrekt med max 14 dagars användningstid.

Elever som slutar eller flyttar
Alla elever som slutar på skolan samt flyttar ska rapporteras till handläggare för skolkort. Detta ska göras via nya skolkortsprogrammet.


Med vänlig hälsning
Mari Häggdike
Reseplanerare
VL/Kollektivtrafikförvaltningen

 

 

 

Lindgårdsskolans skolexpedition     Adress: Kyrkvägen 7 (Box 2012) 737 02 Fagersta     Telefon: 0223-434 49