Ikon som visar att sidan läses in

Skolskjuts

Lindgårdsskolans skolskjuts

Lindgårdsskolan erbjuder skolskjuts till och från skolan för eleverna i årskurs F-6 som en service enligt följande:

Förskoleklass och år 1, ingen avståndsgräns.

År 2-4 räknas 2 km som gräns för att få skolskjuts.

År 5-6 räknas 3 km som gräns för att få skolskjuts.

Vi är måna om att såväl elev som vårdnadshavare uppfattar skolskjutsen som trygg och säker. Som en del i Lindgårdsskolans Plan för skolskjuts har skolan arbetat fram särskilda ordningsregler för eleverna gällande skolskjutsen.

Eleverna

  • För elever i förskoleklass – år 3 är det tillåtet att ha sin mobil påslagen för att elev och vårdnadshavare ska kunna komma i kontakt med varandra under färden.
  • För elever i år 4-6 är det tillåtet att spela spel och lyssna på musik på mobilen. Observera att busschauffören eller andra medresenärer inte får störas. Använd gärna hörlurar.
  • Om någon elev missar bussen till eller från en lektion under skoldagen skall eleven omedelbart gå tillbaka till den lärare som senast undervisat den så att situationen kan lösas på lämpligt sätt. Eleven får under inga omständigheter promenera iväg själv.

Vårdnadshavarens ansvar

Vårdnadshavaren ansvarar för att:

  • gå igenom ordningsreglerna för skolskjutsen med sitt barn samt betona vikten av att dessa följs.
  • eleven är vid hållplatsen i god tid. Busschauffören har ingen möjlighet att invänta elever, eftersom det finns ett tidsschema att följa.
  • eleven kommer till skolan på annat sätt om denne missar bussen.
  • elevens väg mellan hemmet och hållplatsen sker på ett säkert sätt.

Viktigt att tänka på

  • Observera fall- och klämriskerna med att ha löst hängande föremål och snoddar hängande från kläder och väskor.
  • Vid mörkare årstider är det viktigt att eleverna har reflex så att de syns för alla trafikanter. Detta underlättar även för busschauffören som då ser att elever väntar vid busshållsplatsen.
  • För att inte riskera att någon elev skadar sig är det viktigt att vi tillsammans observerar eleverna på att de under inga omständigheter får plocka upp föremål som hamnat under eller intill bussen. För elevernas säkerhet måste eleverna istället tillkalla chauffören.

Kompislek

I vissa fall önskar elever som normalt inte åker skolskjuts att få följa med en kamrat hem efter skolan. Detta är möjligt om det finns plats på bussen. I de fall då minibussar används finns dock inte den möjligheten.

Lindgårdsskolans skolexpedition     Adress: Kyrkvägen 7 (Box 2012) 737 02 Fagersta     Telefon: 0223-434 49