Ikon som visar att sidan läses in

Ansökan

Vi söker till

Barnets förnamn

Barnets efternamn

Barnets personnummer (12 siffror)
ååååmmddxxxx
Barnets gatuadress

Postnummer

Ort


Nuvarande skola


Har barnet syskon som går i Lindgårdsskolan eller förskolan Linden?
Ja     Nej

Finns det någon form av allergi som vi bör ta hänsyn till?
Ja     Nej

Bedömer ni att ovanstående barn är i behov av särskilt stöd?
Ja     Nej


Vårdnadshavare 1
Vårdnadshavare 2
Gatuadress
Gatuadress
Postnummer
Postnummer
Ort
Ort
Telefon
Telefon
Mobiltelefon
Mobiltelefon
E-post
E-post

Lindgårdsskolans skolexpedition     Adress: Kyrkvägen 7 (Box 2012) 737 02 Fagersta     Telefon: 0223-434 49