Ikon som visar att sidan läses in

Klagomål

Rutiner för klagomål

Klagomål mot utbildningen från kund kan lämnas skriftligt eller muntligt. Vänd dig i första hand till berörd pedagog. Om inte, vänd dig till den som är ansvarig för avdelningen:

Lindgårdsskolan (förskoleklass)

Rektor Sandra Rebermark tel. 0223 - 434 46 eller sandra.rebermark@lindgardsskolan.se

Klagomål till huvudmannen

Om klagomål av någon anledning inte kan lämnas till rektor lämnas klagomål till huvudmannen.
Skolchef Jennie Svedberg tel 0223 - 434 44
jennie.svedberg@lindgardsskolan.se

 ”Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.
(Skollagen 4 kap 8 §)

 


 

Lindgårdsskolans skolexpedition     Adress: Kyrkvägen 7 (Box 2012) 737 02 Fagersta     Telefon: 0223-434 49