Ikon som visar att sidan läses in

Personal förskoleklass

Malin Andersson Förskoleklasslärare FK:A
0223-434 32
Jumana Faour Förskoleklasslärare FK:B
0223-434 73
Lars Ljunggren Fritids, samverkan FK:A

Ulrika Pettersson Arbetslagsrepresentant fritidsklubben
0223-434 31
Helena Reichelt Förskoleklasslärare FK:B
0223-434 73
Åse Stenmark Förskoleklasslärare FK:A
0223-434 32
Agnes Strandberg Fritids, samverkan FK:B

Lindgårdsskolans skolexpedition     Adress: Kyrkvägen 7 (Box 2012) 737 02 Fagersta     Telefon: 0223-434 49