Ikon som visar att sidan läses in

Personal förskoleklass

Anna Axfeldt Lärare
0223-434 32
Linda Gallon Skolsköterska
0223-434 96
Birgitta Hellman Kurator
0223-434 11
Petra Iwarsson Fritidspedagog
0223-434 32
Sandra Rebermark Rektor/Principal

Josefin Sternebäck Barnskötare
0223-434 35
Emma Svanberg Lärare
0223-43432
Jennie Svedberg Skolchef
0223-434 44
Lindgårdsskolans skolexpedition     Adress: Kyrkvägen 7 (Box 2012) 737 02 Fagersta     Telefon: 0223-434 49