Ikon som visar att sidan läses in

Om förskoleklassen

Förskoleklass

Förskoleklassen arbetar med förberedande skolverksamhet. De övergripande målen med verksamheten är att barnen ska få en bättre jag-uppfattning och självkänsla såväl som utökad social kompetens och språkligt medvetande. I vissa perioder arbetar vi tematiskt.
6-årsverksamheten är tre timmar om dagen (8.30-11.30).

Aktiviteter

Samling, fri lek, pyssel, temaarbete, NTA, utelek, fruktstund, skogen, biblioteksskola, simskola, språkträning, kör, musikundervisning, skridskor och mycket mer.
Vi arbetar i hel- och halvklass, ute och inne.

Språkträning

Språkträningen består av språklekar som t.ex. rim, ramsor och hörövningar. Även högläsning och sång ingår. Vi använder ett material som heter ”Språk- och mattelekar med Mamma Mu”.

Temaperioder

Jag och mina kompisar – Barnen får presentera sig själva och sin familj. Barnen lär känna varandra och hittar sin plats i gruppen.
NTA - Fast eller flytande samt Jämföra och mäta. Barnen är ”forskare” gör förutsägelser samt undersöker.
Jultema – Vi berättar Julevangeliet och avslutar med ett julspel vid julavslutningen.
 

Lindgårdsskolans skolexpedition     Adress: Kyrkvägen 7 (Box 2012) 737 02 Fagersta     Telefon: 0223-434 49