Ikon som visar att sidan läses in

Om förskoleklassen

Förskoleklass

Förskoleklassen arbetar med förberedande skolverksamhet. De övergripande målen med verksamheten är att barnen ska få en bättre jag-uppfattning och självkänsla såväl som utökad social kompetens och språkligt medvetande. I vissa perioder arbetar vi tematiskt.
6-årsverksamheten är 4,5 timmar om dagen (8:30-13:00).

Aktiviteter

Samling, fri lek, pyssel, temaarbete, NTA, utelek, fruktstund, skogen, simskola, språkträning, kör, skridskor och mycket mer.
Vi arbetar i hel- och halvklass, ute och inne.

Svenska och Matematik

Vi leker med bokstäver och siffror och gör stenciler med olika uppdrag samt arbetar i en arbetsbok. Vi gör också praktiska uppdrag och spelar spel tillsammans. De praktiska uppdragen görs med en "lärkompis". De kan då diskutera uppdraget och lära av varandra.

Temaperioder

Jag och mina kompisar – Barnen får presentera sig själva och sin familj. Barnen lär känna varandra och hittar sin plats i gruppen.
NTA Fasta ämnen och Jämföra och mäta. Barnen är ”forskare” och gör förutsägelser samt undersöker.

 

Lindgårdsskolans skolexpedition     Adress: Kyrkvägen 7 (Box 2012) 737 02 Fagersta     Telefon: 0223-434 49