Ikon som visar att sidan läses in

Om förskolan Linden

Förskolan Linden är en friförskola som drivs av Västanfors-Västervåla församling.

Förskolan Lindens vision är
Hållbara människor som bidrar till ett hållbart samhälle,
som bygger på våra värderingar
- tilltro till människors förmåga och vilja till ansvarstagande
- fokus på barns lärande
- en positiv framtidstro för en hållbar utveckling.
 

Förskolan Linden arbetar med gruppverksamhet, temaverksamhet och uteverksamhet, som tillsammans bildar en helhet. Vi utgår från allas lika värde och att allas tankar är lika viktiga, värda och intressanta. Alla ska uppmuntras att säga sina tankar. Alla barn ska uppmuntras att våga lita på oss vuxna. Vi arbetar efter att leta förmågor hos barn i stället för att leta brister.
 

 

Lindgårdsskolans skolexpedition     Adress: Kyrkvägen 7 (Box 2012) 737 02 Fagersta     Telefon: 0223-434 49