Ikon som visar att sidan läses in

Om förskolan Linden

Förskolan Linden är en mötesplats för barn, föräldrar och pedagoger. Tillsammans arbetar vi för att barnets tid på förskolan ska vara rolig och lärorik. Vår verksamhet ska vara välkomnande, inspirerande och meningsfull. Barnet uppmuntras och får möjlighet att prova och utforska i en kreativ och lustfylld miljö. Förskolans vision är att skapa trygga barn där alla blir sedda genom närvarande och lyssnande pedagoger. Trygghet är en förutsättning för lärande.

Vi strävar mot att

  • varje barn är stolt över sig själv
  • varje barn har tilltro till sin egen förmåga och vilja att utvecklas och lära
  • att varje barn fungerar väl tillsammans med andra
  • varje barn har en positiv syn på framtiden

Varje läsår utgår vi från ett tema. I vårt arbetssätt kommer vi med hjälp av temats innehåll, vägleda barnet till utveckling och lärande på ett meningsfullt sätt för varje barn. Matematik, teknik, natur, språk, sång, musik, rörelse/dans, drama och bild är verktyg för att hjälpa barnet att se samband och meningsfullhet i sitt lärande.

”Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande” (Lpfö18).

 

Lindgårdsskolans skolexpedition     Adress: Kyrkvägen 7 (Box 2012) 737 02 Fagersta     Telefon: 0223-434 49