Ikon som visar att sidan läses in

Försäkringar

Kyrkans försäkring

Eleverna är försäkrade genom Kyrkans försäkring. Försäkringen gäller för såväl vistelse i skolan, som färd till och från densamma.
Angående villkor för försäkringen, kontakta skolan. Vid skada, anmäl skadan på nedanstående blankett. Blanketten lämnas in till skolan för underskrift.

Skadeanmälan olycksfall 

Lindgårdsskolans skolexpedition     Adress: Kyrkvägen 7 (Box 2012) 737 02 Fagersta     Telefon: 0223-434 49