Ikon som visar att sidan läses in

Kontakta oss på Linden

Förskolan Linden

Kyrkvägen 7
Box 2012
737 02 Fagersta

Rektor

Anna-Lena Karlström  0223-434 87

anna-lena.karlstrom@lindgardsskolan.se

Administration

Lindgården, Kyrkvägen 7

tel. 0223-434 49

e-post: lindgardsskolan.fagersta@svenskakyrkan.se

Lindgårdsskolans skolexpedition     Adress: Kyrkvägen 7 (Box 2012) 737 02 Fagersta     Telefon: 0223-434 49