Ikon som visar att sidan läses in

Kontakta oss på Linden

Förskolan Linden

Kyrkvägen 7
Box 2012
737 02 Fagersta

Förskolechef

Karin Norgren  0223-434 87
karin.norgren@lindgardsskolan.se

Administration

Anna-Lena Karlström

Lindgården, Kyrkvägen 7
tel. 0223-434 49
e-post: lindgardsskolan.fagersta@svenskakyrkan.se

Lindgårdsskolans skolexpedition     Adress: Kyrkvägen 7 (Box 2012) 737 02 Fagersta     Telefon: 0223-434 49