Ikon som visar att sidan läses in

Klagomål

Rutiner för klagomål

Klagomål på utbildningen kan lämnas skriftligt eller muntligt. Klagomål lämnas i första hand till ansvarig för respektive avdelning.

Förskolan Linden

Rektor Anna-Lena Karlström tel 0223 - 434 87

anna-lena.karlstrom@lindgardsskolan.se

Klagomål till huvudmannen

Om klagomål av någon anledning inte kan lämnas till rektor lämnas klagomål till huvudmannen via:
Skolchef Jennie Svedberg tel 0223 - 434 44  jennie.svedberg@lindgardsskolan.se

Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. När huvudmannen har tagit emot ett klagomål ska huvudmannen bekräfta det, skyndsamt göra den utredning som behövs för att kunna hantera klagomålet och återkoppla till den som har lämnat klagomålet. Huvudmannen ska aktivt verka för att rutinerna för klagomålshantering är kända bland elever, vårdnadshavare och personal.

(Skollagen 4 kap 8 §)

 
 

Lindgårdsskolans skolexpedition     Adress: Kyrkvägen 7 (Box 2012) 737 02 Fagersta     Telefon: 0223-434 49