Ikon som visar att sidan läses in

Information för vårdnadshavare

Vårdnadshavarens ansvar

Vårdnadshavare ansvarar för att lämna in scheman för sitt/sina barn. Ändrade omsorgstider skall meddelas snarast. Det är viktigt att aktuella inkomstuppgifter finns så att er barnomsorgsavgift blir riktig. Vårdnadshavare kommer att inför varje läsår få nya inkomstuppgiftslappar att fylla i. Blir det någon förändring under året är vårdnadshavare skyldiga att lämna in ändrade uppgifter.

Arbetslösa och föräldralediga

Barn som har vårdnadshavare som är föräldralediga eller arbetslösa har rätt att behålla sin plats i förskolan 15 timmar per vecka. Hur tiden ska förläggas bestäms av verksamheten utifrån bästa pedagogiska kvalitet för barnen efter dialog med vårdnadshavare.

Stängning under sommaren

Under tre veckor på sommaren har förskolan och fritids stängt.

Viktigt att veta

Vi samarbetar med Lindgårdsskolans personal vid öppning och stängning.

Inför skolloven delas en blankett ut där ni meddelar om ert barn ska komma på lovet eller inte. Om inte blanketten lämnas in i tid, så räknas ert barn som ledigt. Då det är lov planeras personalens arbetstider utifrån det barnomsorgsbehov som lämnats in. Detta kan betyda att då det inte finns något barn enligt schema så är personalen ledig.

I förskolans hall finns en föräldrapärm där det finns blanketter för schema, inkomstuppgifter samt annan information.

Lindgårdsskolans skolexpedition     Adress: Kyrkvägen 7 (Box 2012) 737 02 Fagersta     Telefon: 0223-434 49