Ikon som visar att sidan läses in

Gruppverksamhet

Vi utgår från barnens förutsättningar och behov och har olika gruppverksamheter och fördelar oss personalmässigt efter det.

Förutsättningar och behov är kopplat till mognad och det vi tittar på är framför allt hur barnen kan samspela och stärka varandra t.ex. att placera kompisar i samma grupp. Vi har olika grupper utefter vad vi ska göra. Där får barnen fungera i olika grupper och samspela på olika sätt. Det är en viktig grund för den fortsatta utvecklingen av sitt jag; att kunna orientera sig i gruppen och i varandra, att förstå andras sätt att vara och tänka, att kunna leka med stora och små, att skapa nya vänner, att kunna argumentera, att förstå sig själv och sin omvärld.
 

Lindgårdsskolans skolexpedition     Adress: Kyrkvägen 7 (Box 2012) 737 02 Fagersta     Telefon: 0223-434 49