Ikon som visar att sidan läses in

Personal år 4-6

Jehan Alkhedr Förstelärare matematik

Bayan Androun Modersmålslärare arabiska

Sara Bartak Fritidsklubben, elevassistent

Ana-Maria Cuturic Specialpedagogassistent
0223-434 92
Giuseppina Doria Lärare
Lärarrum 0223-434 58
Ingela Fredriksson Elevassistent

Linda Gustavsson Idrottslärare

Dima Haj Ibrahim Klasslärare år 6

Sarah Haverinen Förstelärare svenska
0223-434 57
Marie Hellgrén Lärare
0223-434 45
Maria Jaxner Lärare
Lärarrum 0223-434 58
Jonas Karlsson Förstelärare matematik
Lärarrum 0223-434 57
Najwa Matouk Modersmålslärare arabiska

Emmie Norström Fritidsklubben, elevassistent

Victor Ramirez Larsen Musik- och körlärare

Mayte Ramirez Larsen Mentor år 4

Carla Silva Nilsson Förskollärare

Martin Spännar Elevassistent

Malin Sundman Speciallärare
0223-434 08
Lasse Söderström Busschaufför
0223-434 47
Lars Tingström Lärare
0223-434 34
Eva-Karin Wedell Elevassistent

Malin Zachrisson Idrottslärare
0223-434 48
Lindgårdsskolans skolexpedition     Adress: Kyrkvägen 7 (Box 2012) 737 02 Fagersta     Telefon: 0223-434 49