Ikon som visar att sidan läses in

Personal år 4-6

Ana-Maria Cuturic Specialpedagogassistent
0223-434 92
Giuseppina Doria Lärare
Lärarrum 0223-434 58
Eva Erixon Mentor år 5
0223-434 57 (lärrarum)
Antonia Hallin Elevassistent

Marie Hellgrén Lärare
0223-434 45
Jonas Karlsson Förstelärare matematik
Lärarrum 0223-434 57
Maria Liljeqvist Lärare
0223-434 57 (lärarrum)
Nicolas Montero Lärare
Lärarrum 0223-434 57
Lyzanne Narinx Mentor år 4
Lärarrum 0223-434 57
Emmie Norström Fritids, Elevassistent

Ulrika Pettersson Klasslärare år 6
0223-434 57 (lärarrum)
Victor Ramirez Larsen Musik- och körlärare

Lars Tingström Lärare
0223-434 34
Eva-Karin Wedell Elevassistent

Malin Zachrisson Idrottslärare
0223-434 48
Lindgårdsskolans skolexpedition     Adress: Kyrkvägen 7 (Box 2012) 737 02 Fagersta     Telefon: 0223-434 49