Ikon som visar att sidan läses in

Personal år 4-6

Mimmi Bäckman Specialpedagog
0223-434 89
Helen Carlbom Skoladministratör
0223-434 49
Helena Chabbani Skolkurator
0223-43480
Eva Erixon Klasslärare år 6
0223-434 57 (lärrarum)
Linda Gallon Skolsköterska
0223-434 96
Imogen Grant Resurs
0223-434 90
Marie Hellgrén Lärare
0223-434 45
Fideli Hjertqvist Elevcoach
0223-434 84
Jonas Karlsson Lärare
0223-434 57 (lärarrum)
Robin Lehto Lärare
0223-434 18
Maria Liljeqvist Klasslärare år 6
0223-434 57 (lärarrum)
Khoa Mai Resurs

Ulrika Pettersson Klasslärare år 4
0223-434 57 (lärarrum)
Sandra Rebermark Rektor/Principal
0223-434 46
Sanna Runeson Vikarie idrott

Jenny Selkäinaho Resurs, fritids
0223-434 32
Alf Sunnerberg Klasslärare år 5
0223-434 57 (lärarrum)
Jennie Svedberg Skolchef
0223-434 44
Lasse Söderström Busschaufför
0223-434 47
Lars Tingström Lärare
0223-434 34
Malin Zachrisson Lärare
0223-434 48
Lindgårdsskolans skolexpedition     Adress: Kyrkvägen 7 (Box 2012) 737 02 Fagersta     Telefon: 0223-434 49