Ikon som visar att sidan läses in

Personal år 4-6

Helen Carlbom Skoladministratör
0223-434 49
Helena Chabbani Skolkurator
0223-434 80
Ana-Maria Cuturic Specialpedagogassistent
0223-434 92
Eva Erixon Klasslärare år 4
0223-434 57 (lärrarum)
Linda Gallon Skolsköterska
0223-434 96
Antonia Hallin Resurs, fritids

Marie Hellgrén Lärare
0223-434 45
Jonas Karlsson Lärare
0223-434 57 (lärarrum)
Robin Lehto Lärare
0223-434 18
Maria Liljeqvist Klasslärare år 4
0223-434 57 (lärarrum)
Khoa Mai Elevassistent
0223-434 57, lärarrum
Lyzanne Narinx Resurs

Ulrika Pettersson Klasslärare år 5
0223-434 57 (lärarrum)
Victor Ramirez Larsen Musik och körlärare

Sandra Rebermark Rektor/Principal
0223-434 46
Alf Sunnerberg Klasslärare år 6
0223-434 57 (lärarrum)
Jennie Svedberg Skolchef
0223-434 44
Lasse Söderström Busschaufför
0223-434 47
Lars Tingström Lärare
0223-434 34
Malin Zachrisson Lärare
0223-434 48
Lindgårdsskolans skolexpedition     Adress: Kyrkvägen 7 (Box 2012) 737 02 Fagersta     Telefon: 0223-434 49