Ikon som visar att sidan läses in

Personal år 4-6

Helené Arnqvist Resurs
0223-434 39
Jenny Brusling Skolsköterska
0223-434 96
Mimmi Bäckman Specialpedagog
0223-434 89
Eva Erixon Klasslärare år 4
0223-434 57 (lärrarum)
Imogen Grant Vikarierande pooltjänst
070-075 76 61
Mira Haglund Klasslärare år 6
0223-434 57 (lärarrum)
Marie Hellgrén Lärare

Birgitta Hellman Kurator
0223-434 11
Pricilla Hellström Resursassistent
0223-434 85
Fideli Hjertqvist Resursassistent/pool
0223-434 97
Jonas Karlsson Lärare
0223-434 57 (lärarrum)
Anna-Lena Karlström Biträdande rektor
0223-434 49
Robin Lehto Idrottslärare
0223-434 18
Maria Liljeqvist Klasslärare år 4
0223-434 57 (lärarrum)
Ulrika Pettersson Klasslärare år 6
0223-434 57 (lärarrum)
Emma Svanberg Lärare
0223-434 48
Jennie Svedberg Rektor/Principal
0223-434 44
Lasse Söderström Busschaufför
0223-434 47
Lars Tingström Lärare
0223-434 34
Malin Zachrisson Lärare (föräldraledig)
0223-434 48
Lindgårdsskolans skolexpedition     Adress: Kyrkvägen 7 (Box 2012) 737 02 Fagersta     Telefon: 0223-434 49