Ikon som visar att sidan läses in

Personal år 4-6

Helené Arnqvist Resurs
0223-434 39
Mimmi Bäckman Specialpedagog
0223-434 89
Helen Carlbom Resurs

Eva Erixon Klasslärare år 5
0223-434 57 (lärrarum)
Linda Gallon Skolsköterska
0223-434 96
Imogen Grant Vikarierande pooltjänst

Marie Hellgrén Lärare

Birgitta Hellman Kurator
0223-434 11
Fideli Hjertqvist Lärare, fritids
0223-434 97
Victor Hoonk Resurs

Jonas Karlsson Lärare
0223-434 57 (lärarrum)
Anna-Lena Karlström Biträdande rektor
0223-434 49
Robin Lehto Idrottslärare
0223-434 18
Maria Liljeqvist Klasslärare år 5
0223-434 57 (lärarrum)
Ulrika Pettersson Klasslärare år 6
0223-434 57 (lärarrum)
Sandra Rebermark Rektor/Principal

Alf Sunnerberg Klasslärare år 4
0223-434 57 (lärarrum)
Jennie Svedberg Skolchef
0223-434 44
Lasse Söderström Busschaufför
0223-434 47
Lars Tingström Lärare
0223-434 34
Malin Zachrisson Lärare
0223-434 48
Lindgårdsskolans skolexpedition     Adress: Kyrkvägen 7 (Box 2012) 737 02 Fagersta     Telefon: 0223-434 49