Ikon som visar att sidan läses in

Personal år 4-6

Lars Tingström

Titel / Funktion: Lärare
Undervisar: År 1 - Musik
År 2 - Musik
År 3 - Musik
År 4 - Musik
År 4 - Slöjd
År 5 - Musik
År 5 - Slöjd
År 6 - Musik
År 6 - Slöjd
År 7a - Musik
År 7a - Slöjd
År 7b - Musik
År 7b - Slöjd
År 8 - Musik
År 8 - Slöjd
År 9 - Musik
År 9 - Slöjd
E-postadress:
Telefon nr: 0223-434 34
Lindgårdsskolans skolexpedition     Adress: Kyrkvägen 7 (Box 2012) 737 02 Fagersta     Telefon: 0223-434 49