Ikon som visar att sidan läses in

Skolskjuts

Lindgårdsskolans skolskjuts

Lindgårdsskolan erbjuder skolskjuts till och från skolan för eleverna i årskurs F-6 som en service enligt följande:

Förskoleklass och år 1, ingen avståndsgräns.

År 2-4 räknas 2 km som gräns för att få skolskjuts.

År 5-6 räknas 3 km som gräns för att få skolskjuts.

 

För mer information vad som gäller kring skolskjuts se schoolsoft eller kontakta skoladministratör Johanna Fransson Helén:

Tel: 0223-434 79
Mejl: johanna.f.helen@lindgardsskolan.se

Lindgårdsskolans skolexpedition     Adress: Kyrkvägen 7 (Box 2012) 737 02 Fagersta     Telefon: 0223-434 49