Ikon som visar att sidan läses in

Personal år 4-6

Ana Maria Cuturic

Titel / Funktion: Specialpedagogassistent
E-postadress:
Telefon nr: 0223-434 92
Lindgårdsskolans skolexpedition     Adress: Kyrkvägen 7 (Box 2012) 737 02 Fagersta     Telefon: 0223-434 49