Ikon som visar att sidan läses in

Personal år 1-3

Yachak Arone Nunez

Titel / Funktion: Klasslärare år 3
E-postadress:
Telefon nr: 0223-434 56, lärarrum
Lindgårdsskolans skolexpedition     Adress: Kyrkvägen 7 (Box 2012) 737 02 Fagersta     Telefon: 0223-434 49