Ikon som visar att sidan läses in

Personal år 1-3

Sara Bartak

Titel / Funktion: Fritidsklubben, elevassistent
E-postadress:
Telefon nr:
Lindgårdsskolans skolexpedition     Adress: Kyrkvägen 7 (Box 2012) 737 02 Fagersta     Telefon: 0223-434 49