Ikon som visar att sidan läses in

Personal år 1-3

Lames Abdul Rahman Fritids, samverkan 2A

Siba Alhalaf Fritids, samverkan 1B

Martina Andersson Elevassistent
0735583489
Helené Arnqvist Elevassistent
0223-434 39
Sara Bartak Fritids, samverkan 2B

Carina Bredin Klasslärare 2A
0223-434 56 (lärarrum)
Mary Cordts Elevassistent

Ana-Maria Cuturic Specialpedagogassistent
0223-434 92
Amina Elrajeh Klasslärare 1B

Lars Ljunggren Vikariepool

Dmitry Loginov Idrottslärare
Lärarrum 0223-434 57
Najwa Matouk Fritids, samverkan 1A

Andreas Nohrstedt Elevassistent

Helén Nordin Klasslärare 1A
0223-434 57, lärarrum
Åsa Norman Fritids, samverkan år 3

Yachak Nunez Klasslärare år 3
0223-434 56, lärarrum
Victor Ramirez Larsen Musik- och körlärare

Maria Wass Klasslärare 2B
Lärarrum 0223-434 56
Petra Westelindh Elevassistent
0223-434 56, lärarrum
Janella Ylitalo Fritids, samverkan 2B
0223-434 32
Lindgårdsskolans skolexpedition     Adress: Kyrkvägen 7 (Box 2012) 737 02 Fagersta     Telefon: 0223-434 49