Ikon som visar att sidan läses in

Personal år 1-3

Helené Arnqvist Resurs
0223-434 39
Carina Bredin Klasslärare år 3
0223-434 56 (lärarrum)
Mimmi Bäckman Specialpedagog
0223-434 89
Helena Chabbani Skolkurator
0223-43480
Linda Gallon Skolsköterska
0223-434 96
Imogen Grant Resurs
0223-434 90
Marie Hellgrén Lärare
0223-434 45
Fideli Hjertqvist Elevcoach
0223-434 84
Alexandra Hägg Klasslärare år 1
0223-434 56, lärarrum
Robin Lehto Lärare
0223-434 18
Lyzanne Narinx Resurs
0223 - 434 78
Helén Nordin Klasslärare år 2
0223-434 56 (lärarrum)
Sandra Nyström Elevassistent
0223-434 83
Sandra Rebermark Rektor/Principal
0223-434 46
Sanna Runeson Vikarie idrott

Jennie Svedberg Skolchef
0223-434 44
Lasse Söderström Busschaufför
0223-434 47
Lars Tingström Lärare
0223-434 34
Emelie Wennmyr Tjänstledig
0223-434 56 (lärarrum)
Malin Zachrisson Lärare
0223-434 48
Lindgårdsskolans skolexpedition     Adress: Kyrkvägen 7 (Box 2012) 737 02 Fagersta     Telefon: 0223-434 49