Ikon som visar att sidan läses in

Personal år 1-3

Helené Arnqvist Resurs
0223-434 39
Carina Bredin Klasslärare år 1A
0223-434 56 (lärarrum)
Mimmi Bäckman Specialpedagog
0223-434 89
Helena Chabbani Skolkurator
0223-434 80
Mary Cordts Assistent

Linda Gallon Skolsköterska
0223-434 96
Sofie Hedberg Lärare år 1B
0223-434 56, lärarrum
Marie Hellgrén Lärare
0223-434 45
Robin Lehto Lärare
0223-434 18
Carola Lindqvist Speciallärare
0223-434 40
Lyzanne Narinx Resurs
0223 - 434 78
Helén Nordin Klasslärare år 3
0223-434 57, lärarrum
Yachak Nunez Klasslärare år 2
0223-434 56, lärarrum
Sandra Nyström Elevassistent
0223-434 83
Victor Ramirez Larsen Musik och körlärare

Sandra Rebermark Rektor/Principal
0223-434 46
Jennie Svedberg Skolchef
0223-434 44
Lasse Söderström Busschaufför
0223-434 47
Lars Tingström Lärare
0223-434 34
Petra Westelindh Elevassistent, fritids
0223-434 56, lärarrum
Malin Zachrisson Lärare
0223-434 48
Lindgårdsskolans skolexpedition     Adress: Kyrkvägen 7 (Box 2012) 737 02 Fagersta     Telefon: 0223-434 49