Ikon som visar att sidan läses in

Personal år 1-3

Carina Bredin Klasslärare år 1
0223-434 56 (lärarrum)
Jenny Brusling Skolsköterska
0223-434 96
Mimmi Bäckman Specialpedagog
0223-434 89
Imogen Grant Vikarierande pooltjänst
070-075 76 61
Marie Hellgrén Lärare

Birgitta Hellman Kurator
0223-434 11
Fideli Hjertqvist Resursassistent/pool
0223-434 97
Jonas Karlsson Lärare
0223-434 57 (lärarrum)
Anna-Lena Karlström Biträdande rektor
0223-434 49
Robin Lehto Idrottslärare
0223-434 18
Helén Nordin Klasslärare år 3
0223-434 56 (lärarrum)
Sandra Nyström (föräldraledig)
0223-434 83
Jenny Selkäinaho Barnskötare
0223-434 32
Emma Svanberg Lärare
0223-434 48
Jennie Svedberg Rektor/Principal
0223-434 44
Lasse Söderström Busschaufför
0223-434 47
Lars Tingström Lärare
0223-434 34
Emelie Wennmyr Klasslärare år 2
0223-434 56 (lärarrum)
Malin Zachrisson Lärare (föräldraledig)
0223-434 48
Lindgårdsskolans skolexpedition     Adress: Kyrkvägen 7 (Box 2012) 737 02 Fagersta     Telefon: 0223-434 49