Ikon som visar att sidan läses in

Personal år 1-3

Albin Andersson Resurs
0223-43483
Carina Bredin Klasslärare år 3
0223-434 56 (lärarrum)
Mimmi Bäckman Specialpedagog
0223-434 89
Linda Gallon Skolsköterska
0223-434 96
Imogen Grant Resurs
0223-434 90
Marie Hellgrén Lärare
0223-434 45
Birgitta Hellman Kurator
0223-434 11
Fideli Hjertqvist Lärare, fritids
0223-434 97
Alexandra Hägg Klasslärare år 1
0223-434 56, lärarrum
Jonas Karlsson Lärare
0223-434 57 (lärarrum)
Nicolai Lauritsen Vikarie

Robin Lehto Lärare
0223-434 18
Lyzanne Narinx Resurs
0223 - 434 78
Helén Nordin Klasslärare år 2
0223-434 56 (lärarrum)
Sandra Nyström (föräldraledig)
0223-434 83
Sandra Rebermark Rektor/Principal
0223-434 46
Jenny Selkäinaho Resurs, fritids
0223-434 32
Jennie Svedberg Skolchef
0223-434 44
Lasse Söderström Busschaufför
0223-434 47
Lars Tingström Lärare
0223-434 34
Emelie Wennmyr Tjänstledig
0223-434 56 (lärarrum)
Malin Zachrisson Lärare
0223-434 48
Lindgårdsskolans skolexpedition     Adress: Kyrkvägen 7 (Box 2012) 737 02 Fagersta     Telefon: 0223-434 49