Ikon som visar att sidan läses in

Ledighetsansökan

Ansökan om ledighet

Beviljad ledighet utgör giltig frånvaro från garanterad undervisningstid och innebär att eleven avstår från kompenserande undervisning. Ansvar för konsekvenserna av ledighet utöver lov ligger hos elever och vårdnadshavare.
Innan ledighet beviljas skall berörda undervisande lärare ge instruktioner för studier på egen hand.
Skolarbetet skall respekteras och prioriteras.

Vi beviljar inte ledighet när det är Nationella prov.

 

Blankett, ansökan om ledighet

Lindgårdsskolans skolexpedition     Adress: Kyrkvägen 7 (Box 2012) 737 02 Fagersta     Telefon: 0223-434 49