Ikon som visar att sidan läses in

Fasta aktiviteter under veckan

 

Måndag Uteaktivitet/pyssel
Tisdag Spel/lek - ute och inne
Onsdag Pyssel
Torsdag Skogen
Fredag Ordning och reda - vi lagar och städar bland våra saker inne och ute

 

I hallen på fritids finns finns en kalender där det framkommer vilka aktiviteter och pyssel som vi gör.

Lindgårdsskolans skolexpedition     Adress: Kyrkvägen 7 (Box 2012) 737 02 Fagersta     Telefon: 0223-434 49