Ikon som visar att sidan läses in

Fritidsråd

En gång i månad har vi fritidsråd med barnen. Det innebär att vi sitter ner med barnen och låter dem komma med synpunkter och önskemål om verksamheten.

Om du som vårdnadshavare har synpunkter, tankar och åsikter så är du välkommen att kontakta någon av oss som arbetar på fritids.

Lindgårdsskolans skolexpedition     Adress: Kyrkvägen 7 (Box 2012) 737 02 Fagersta     Telefon: 0223-434 49