Ikon som visar att sidan läses in

Fritidsråd

Fritidsrådet - ett forum för elevinflytande 

På Lindgårdsskolans fritidshem är elevinflytande en viktigt del av undervisningen där fritidsrådet är central.

Båda fritidshemmen på Lindgårdsskolan håller med jämna mellanrum fritidsråd där eleverna kan utöva inflytande över sådant som rör fritidshemmet till exempel undervisningen, regler, inköp och mellanmål. 

En gånger per termin träffar biträdande rektor fritidsrådet där man tillsammans diskuterar större frågor som rör fritidshemmen. 

Lindgårdsskolans skolexpedition     Adress: Kyrkvägen 7 (Box 2012) 737 02 Fagersta     Telefon: 0223-434 49