Ikon som visar att sidan läses in

Personal Fritids

Albin Andersson Resurs
0223-43483
Anna Axfeldt Lärare
0223-434 32
Imogen Grant Vikarierande pooltjänst

Fideli Hjertqvist Lärare, fritids
0223-434 97
Petra Iwarsson Fritidspedagog
0223-434 32
Anna-Lena Karlström Biträdande rektor
0223-434 49
Sandra Magnusson Resurs
0223-434 93
Lyzanne Narinx (föräldraledig)
0223 - 434 78
Sandra Nyström (föräldraledig)
0223-434 83
Jenny Selkäinaho Barnskötare
0223-434 32
Emma Skult Barnskötare
0223-434 32
Emma Svanberg Lärare
0223-43432
Lindgårdsskolans skolexpedition     Adress: Kyrkvägen 7 (Box 2012) 737 02 Fagersta     Telefon: 0223-434 49