Ikon som visar att sidan läses in

Personal Fritids

Helené Arnqvist Resurs
0223-434 39
Helen Carlbom Skoladministratör
0223-434 49
Imogen Grant Resurs
0223-434 90
Fideli Hjertqvist Lärare, fritids
0223-434 97
Petra Iwarsson Fritidspedagog
0223-434 32
Sandra Magnusson Resurs
0223-434 93
Lyzanne Narinx Resurs
0223 - 434 78
Sandra Nyström Elevassistent
0223-434 83
Veronica Palmgren Lärare förskoleklass
0223-434 32
Madeleine Rickfjord Berghard Lärare förskoleklass
0223-434 73
Jenny Selkäinaho Resurs, fritids
0223-434 32
Emma Skult Barnskötare
0223-434 32
Emma Svanberg Lärare förskoleklass
0223-434 32
Lindgårdsskolans skolexpedition     Adress: Kyrkvägen 7 (Box 2012) 737 02 Fagersta     Telefon: 0223-434 49