Ikon som visar att sidan läses in

Om Lindbacken

Fritidshemmet Lindbacken

På Lindgårdsskolans fritids har vi medvetet valt att ha få planerade aktiviteter. Istället vill vi erbjuda barnen en mängd olika slags aktiviteter som barnen själva kan välja mellan. Vi uppmuntrar också till fri lek eftersom det bland annat stimulerar barnens sociala utveckling.

Fritids har öppet vardagar kl 06.15-17.30. 

När du hämtar ditt barn från fritids måste du säga till tjänstgörande personal innan ni går hem.

Inför varje lov skickar vi ut lovlappar där ni meddelar om ert/era barn har behov av fritids. För att kunna planera personalens arbetstider är det viktigt att ni skriver den faktiska tiden som gäller.
Om lappen inte inkommit i tid betraktar vi ditt/ert barn som ledigt.

Veckorna 29, 30 och 31 håller fritids stängt.


Lindbacken är ett fritidshem för barn från förskoleklass - år 6.

Så här ser en dag på Lindbacken ut

06.15 Fritidshemmet öppnar.
07.30 Frukost
08.00 Utelek
14.30 Mellanmål
17.30 Fritidshemmet stänger.

 

 

Lindgårdsskolans skolexpedition     Adress: Kyrkvägen 7 (Box 2012) 737 02 Fagersta     Telefon: 0223-434 49