Ikon som visar att sidan läses in

Personal år 4-6

Ulrika Pettersson

Titel / Funktion: Klasslärare år 6
E-postadress:
Telefon nr: 0223-434 57 (lärarrum)
Lindgårdsskolans skolexpedition     Adress: Kyrkvägen 7 (Box 2012) 737 02 Fagersta     Telefon: 0223-434 49