Ikon som visar att sidan läses in

Personal år 4-6

Ulrika Pettersson

Titel / Funktion: Klasslärare år 6
Undervisar: År 4 - Svenska
År 4 - Geografi
År 4 - Religionskunskap
År 4 - Samhällskunskap
År 4 - Historia
År 5 - Svenska
År 6 - Svenska som andra språk
År 6 - Svenska
År 6 - Religionskunskap
År 6 - Geografi
År 6 - Historia
År 6 - Samhällskunskap
E-postadress:
Telefon nr: 0223-434 57 (lärarrum)
Lindgårdsskolans skolexpedition     Adress: Kyrkvägen 7 (Box 2012) 737 02 Fagersta     Telefon: 0223-434 49