Ikon som visar att sidan läses in

Personal år 4-6

Maria Liljeqvist

Titel / Funktion: Klasslärare år 4
Undervisar: År 5 - Biologi
År 5 - Fysik
År 5 - Kemi
År 5 - Teknik
År 5 - Matematik
År 5 - Geografi
År 5 - Historia
År 5 - Religionskunskap
År 5 - Samhällskunskap
E-postadress:
Telefon nr: 0223-434 57 (lärarrum)
Lindgårdsskolans skolexpedition     Adress: Kyrkvägen 7 (Box 2012) 737 02 Fagersta     Telefon: 0223-434 49