Ikon som visar att sidan läses in

Personal år 4-6

Eva Erixon

Titel / Funktion: Klasslärare år 4
Undervisar: År 1 - Idrott och hälsa
År 2 - Idrott och hälsa
År 3 - Idrott och hälsa
År 4 - Geografi
År 4 - Samhällskunskap
År 4 - Religionskunskap
År 4 - Historia
År 4 - Idrott och hälsa
År 5 - Idrott och hälsa
År 6 - Idrott och hälsa
E-postadress:
Telefon nr: 0223-434 57 (lärrarum)
Lindgårdsskolans skolexpedition     Adress: Kyrkvägen 7 (Box 2012) 737 02 Fagersta     Telefon: 0223-434 49