Ikon som visar att sidan läses in

Nationella prov i årskurs 6

Läsåret 2023-2024Läsåret 2024-2025

Datum för de nationella proven i årskurs 6 läsåret 2023-2024

Svenska, svenska som andraspråk

Tisdag 12 mars
  Torsdag 14 mars

Engelska

Onsdag 17 april
  Fredag 19 april

Matematik

Onsdag 24 april
  Fredag 26 april

De muntliga delproven genomförs under höstterminen 2023.

Lindgårdsskolans skolexpedition     Adress: Kyrkvägen 7 (Box 2012) 737 02 Fagersta     Telefon: 0223-434 49