Ikon som visar att sidan läses in

Nationella prov i årskurs 6

Läsåret 2022-2023Läsåret 2023-2024

Datum för de nationella proven i årskurs 6 läsåret 2022-2023

Svenska, svenska som andraspråk

Tisdag 14 mars
  Torsdag 16 mars

Engelska

Tisdag 28 mars
  Torsdag 30 mars

Matematik

Tisdag 25 april
  Torsdag 27 april

De muntliga delproven genomförs under höstterminen 2022.

Lindgårdsskolans skolexpedition     Adress: Kyrkvägen 7 (Box 2012) 737 02 Fagersta     Telefon: 0223-434 49