Ikon som visar att sidan läses in

Nationella prov i årskurs 6

Läsåret 2022-2023Läsåret 2021-2022

Datum för de nationella proven i årskurs 6 läsåret 2021-2022

Svenska, svenska som andraspråk

Tisdag 8 februari
  Torsdag 10 februari

Engelska

Tisdag 5 april
  Torsdag 7 april

Matematik

Onsdag 4 maj
  Fredag  6 maj

De muntliga delproven genomförs under höstterminen 2021.

Lindgårdsskolans skolexpedition     Adress: Kyrkvägen 7 (Box 2012) 737 02 Fagersta     Telefon: 0223-434 49