Ikon som visar att sidan läses in

Nationella prov i årskurs 6

 

Nationella prov för årskurs 6 vårterminen 2021

Vecka  Dag  Datum Prov
6  Tisdag  9 februari Svenska
6  Torsdag  11 februari Svenska
12  Tisdag  23 mars Engelska
12  Torsdag  25 mars Engelska
17  Måndag  26 april Matematik
17  Onsdag  28 april Matematik

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs på hösten. Provperioden kommer att pågå under veckorna 45–50.

 

 

Lindgårdsskolans skolexpedition     Adress: Kyrkvägen 7 (Box 2012) 737 02 Fagersta     Telefon: 0223-434 49