Ikon som visar att sidan läses in

Information för vårdnadshavare

Vårdnadshavarens ansvar

Vårdnadshavare ansvarar för att lämna in scheman för sitt/sina barn. Ändrade omsorgstider skall meddelas snarast. Det är viktigt att aktuella inkomstuppgifter finns så att er barnomsorgsavgift blir riktig. Vårdnadshavare kommer att inför varje läsår få nya inkomstuppgiftslappar att fylla i. Blir det någon förändring under året är vårdnadshavare skyldiga att lämna in ändrade uppgifter.

Arbetslösa och föräldralediga

Fritidsbarn har ej rätt att behålla sin plats på fritids då vårnadshavarna är arbetslösa eller föräldralediga.

Hämtning och lämning

Med tanke på barnen säkerhet ansvarar vårdnadshavare för att meddela personalen när barnet lämnas/hämtas.

Kompislek

Om ditt/ert barn ska följa med en kompis hem måste vi veta det i förväg av en förälder.

 

Lindgårdsskolans skolexpedition     Adress: Kyrkvägen 7 (Box 2012) 737 02 Fagersta     Telefon: 0223-434 49