Ikon som visar att sidan läses in

Skolskjuts

Skolskjuts VLSkolskjutsOrdningsregler skolskjuts

Ordningsregler för skolskjutsen

Busschauffören ansvarar för att skolskjutsen sker på ett tryggt och säkert sätt.  Det är därför viktigt att busschauffören har lugn och ro omkring sig för att kunna köra på ett trafiksäkert sätt. Det är därför viktigt att alla elever känner till och följer de ordningsregler som skolan satt upp.

 • Lindgårdsskolans ordningsregler gäller även för skolskjutsen.
 • Kom alltid i god tid till påstigningsplatsen.
 • Stå still på säkert avstånd från trafiken tills skolbussen stannat och öppnat dörren.
 • Visa hänsyn och släpp in de yngre eleverna först.
 • Gå in i bussen på ett lugnt sätt så att du inte knuffar andra elever.
 • Sätt dig på sätet och spänn fast säkerhetsbältet. Säkerhetsbältet måste användas under hela resan.
 • Gången ska vara fri från väskor och andra saker.
 • Prata till varandra med normal samtalston så att du inte stör.
 • Sitt kvar på din plats till dess att busschauffören har stannat och öppnat dörren.
 • Se till att du inte glömt kvar något i bussen.
 • När du stigit av bussen, stå kvar till bussen har åkt iväg och du har fri sikt åt båda hållen om du ska korsa vägen (de flesta olyckor med skolbussar inblandade sker inte i bussen utan utanför, när skolbarn är på väg till eller från bussen).

Om eleven inte följer de regler som finns på bussen kan eleven förlora rätten till skolskjuts under en period.

Lindgårdsskolans skolexpedition     Adress: Kyrkvägen 7 (Box 2012) 737 02 Fagersta     Telefon: 0223-434 49