Ikon som visar att sidan läses in

Skolskjuts

Till och från skolan

De elever som är i behov av busskort från VL och som bor inom Fagersta kommun får ett sådant från Fagersta kommun. Skolan bekostar VL-kort för elever som är folkbokförda i annan kommun.

De elever som innehar VL-busskort ansvarar för att vid fel eller borttappat kort anmäla detta till skolans expedition. Trasigt/brutet kort kostar 100 kr för eleven. Borttappat/stulet kort kostar 200 kr. Vid fel på kortet byts det ut kostnadsfritt.

Resor under skoltid

För resor under skoltid (till och från vissa ämnen) används Lindgårdsskolans egen skolbuss. Skolbussen är utrustade med alkolås.

Bilbälte är obligatoriskt i bussen.

Om eleven inte följer de regler som finns på bussen kan eleven förlora rätten till skolskjuts under en period.

Lindgårdsskolans skolexpedition     Adress: Kyrkvägen 7 (Box 2012) 737 02 Fagersta     Telefon: 0223-434 49