Ikon som visar att sidan läses in

Skolskjuts

Till och från skolan

De elever som är i behov av busskort från VL och som bor inom Fagersta kommun får ett sådant från Fagersta kommun. Skolan bekostar VL-kort för elever som är folkbokförda i annan kommun.

De elever som innehar VL-busskort ansvarar för att vid fel eller borttappat kort anmäla detta till skolans expedition. Trasigt/brutet kort kostar 100 kr för eleven. Borttappat/stulet kort kostar 200 kr. Vid fel på kortet byts det ut kostnadsfritt.

Vid frågor om busskort kontakta Johanna Fransson Helén:
tel. 0223-434 79
johanna.f.helen@lindgardsskolan.se

Lindgårdsskolans skolexpedition     Adress: Kyrkvägen 7 (Box 2012) 737 02 Fagersta     Telefon: 0223-434 49