Ikon som visar att sidan läses in

Personal år 7-9

Leyla Chabbani

Titel / Funktion: Mentor år 7
E-postadress:
Telefon nr: Lärarrum 0223-434 58
Lindgårdsskolans skolexpedition     Adress: Kyrkvägen 7 (Box 2012) 737 02 Fagersta     Telefon: 0223-434 49