Ikon som visar att sidan läses in

Personal år 7-9

Jennie Svedberg

Titel / Funktion: Skolchef
E-postadress:
Telefon nr: 0223-434 44
Lindgårdsskolans skolexpedition     Adress: Kyrkvägen 7 (Box 2012) 737 02 Fagersta     Telefon: 0223-434 49