Ikon som visar att sidan läses in

Personal år 7-9

Helena Chabbani Skolkurator
0223-434 80
Leyla Chabbani Mentor år 7
Lärarrum 0223-434 58
Ana-Maria Cuturic Specialpedagogassistent
0223-434 92
Giuseppina Doria Lärare
Lärarrum 0223-434 58
Linda Forsgren Lärare
Lärarrum 0223-434 58
Johanna Fransson-Helén Skolassistent
0223-434 79
Linda Gustavsson Idrottslärare

Marie Hellgrén Lärare
0223-434 45
Fideli Hjertqvist Elevcoach och mentor år 7-9
0223-434 84
Firouzeh Hultman Lärare

Maria Jaxner Lärare
Lärarrum 0223-434 58
Jonas Karlsson Förstelärare matematik
Lärarrum 0223-434 57
Alevtina Kuzub Lärare
Lärarrum 0223-434 59
Filip Lundvall Elevassistent
Lärarrum 0223-434 58
Sandra Magnusson Elevassistent
Lärarrum 0223-434 58
Khoa Mai Elevassistent
Lärarrum 0223-434 58
Najwa Matouk Modersmålslärare arabiska

Reem Mzannara Lärare
Lärarrum 0223-434 58
Victor Ramirez Larsen Musik- och körlärare

Martin Spännar Elevassistent

Lars Tingström Lärare
0223-434 34
Malin Zachrisson Idrottslärare
0223-434 48
Lindgårdsskolans skolexpedition     Adress: Kyrkvägen 7 (Box 2012) 737 02 Fagersta     Telefon: 0223-434 49