Ikon som visar att sidan läses in

Personal år 7-9

Nadja Bendtsen Elevcoach, föräldraleding
0223-434 84
Jenny Brusling Skolsköterska
0223-434 96
Mimmi Bäckman Specialpedagog
0223-434 89
Ana-Maria Cuturic Specialpedagogassistent, mentor 9a
0223-434 92
Linda Forsgren Lärare, mentor år 7
0223-434 58 (lärarrum)
Johanna Fransson-Helén Skolassistent
0223-434 79
Imogen Grant Vikarierande pooltjänst
070-075 76 61
Sarah Haverinen Lärare, mentor år 9
0223-434 58 (lärarrum)
Marie Hellgrén Lärare

Birgitta Hellman Kurator
0223-434 11
Fideli Hjertqvist Resursassistent/pool
0223-434 97
Maria Jaxner Lärare, mentor år 8
0223-434 58 (lärarrum)
Jonas Karlsson Lärare
0223-434 57 (lärarrum)
Anna-Lena Karlström Biträdande rektor
0223-434 49
Alevtina Kuzub Lärare
0223-434 59 (lärarrum)
Robin Lehto Idrottslärare
0223-434 18
Sandra Magnusson Resursassistent
0223-434 93
Khoa Mai Elevcoach, vikarie
0223-434 84
Ricky Mähl Resurs, mentor år 9
0223-434 80
Susanne Neubert Lärare
0223-434 59 (lärarrum)
Åse Stenmark Resurs, mentor år 7
0223-434 81
Emma Svanberg Lärare
0223-434 48
Jennie Svedberg Rektor/Principal
0223-434 44
Lars Tingström Lärare
0223-434 34
Carl-Axel Vall Lärare, mentor 9b
0223-434 58 (lärarrum)
Petra Westelindh Resurs
0223-434 82
William Wyatt Lärare, mentor år 8
0223-434 58 (lärarrum)
Malin Zachrisson Lärare (föräldraledig)
0223-434 48
Lindgårdsskolans skolexpedition     Adress: Kyrkvägen 7 (Box 2012) 737 02 Fagersta     Telefon: 0223-434 49