Ikon som visar att sidan läses in

Personal år 7-9

Nadja Bendtsen Elevcoach

Mimmi Bäckman Specialpedagog
0223-434 89
Ana-Maria Cuturic Specialpedagogassistent
0223-434 92
Linda Forsgren Lärare, mentor år 7b
0223-434 58 (lärarrum)
Johanna Fransson-Helén Skolassistent
0223-434 79
Linda Gallon Skolsköterska
0223-434 96
Imogen Grant Vik klasslärare år 3

Sarah Haverinen Lärare, mentor 7a
0223-434 58 (lärarrum)
Marie Hellgrén Lärare

Birgitta Hellman Kurator
0223-434 11
Johannes Håll Lärare, mentor år 7b

Maria Jaxner Lärare, mentor år 9
0223-434 58 (lärarrum)
Jonas Karlsson Lärare
0223-434 57 (lärarrum)
Alevtina Kuzub Lärare
0223-434 59 (lärarrum)
Robin Lehto Lärare
0223-434 18
Sandra Magnusson Resurs
0223-434 93
Khoa Mai Elevcoach

Ricky Mähl Resurs
0223-434 80
Susanne Neubert Lärare
0223-434 59 (lärarrum)
Sandra Rebermark Rektor/Principal
0223-434 46
Åse Stenmark Resurs, mentor år 8
0223-434 81
Jennie Svedberg Skolchef
0223-434 44
Lars Tingström Lärare
0223-434 34
Jeremiah Webb Lärare, mentor år 7b
0223-434 58 lärarrum
Petra Westelindh Resurs
0223-434 82
William Wyatt Lärare, mentor år 8
0223-434 58 (lärarrum)
Malin Zachrisson Lärare
0223-434 48
Lindgårdsskolans skolexpedition     Adress: Kyrkvägen 7 (Box 2012) 737 02 Fagersta     Telefon: 0223-434 49