Ikon som visar att sidan läses in

Personal år 7-9

Helena Chabbani Skolkurator
0223-43480
Leyla Chabbani Elevassistent

Ana-Maria Cuturic Specialpedagogassistent
0223-434 92
Linda Forsgren Lärare, mentor år 8b
0223-434 58 (lärarrum)
Johanna Fransson-Helén Skolassistent
0223-434 79
Linda Gallon Skolsköterska
0223-434 96
Sarah Haverinen Lärare, mentor 8a
0223-434 58 (lärarrum)
Marie Hellgrén Lärare
0223-434 45
Fideli Hjertqvist Elevcoach
0223-434 84
Johannes Håll Lärare, mentor år 7
0223-434 58, lärarrum
Maria Jaxner Lärare, mentor år 7
0223-434 58 (lärarrum)
Jonas Karlsson Lärare
0223-434 57 (lärarrum)
Alevtina Kuzub Lärare
0223-434 59 (lärarrum)
Robin Lehto Lärare
0223-434 18
Sandra Magnusson Resurs
0223-434 93
Sandra Rebermark Rektor/Principal
0223-434 46
Sanna Runeson Vikarie idrott

Åse Stenmark Resurs, mentor år 9
0223-434 81
Jennie Svedberg Skolchef
0223-434 44
Lärare Testsson Lärare

Lars Tingström Lärare
0223-434 34
Petra Westelindh Resurs
0223-434 82
Malin Zachrisson Lärare
0223-434 48
Lindgårdsskolans skolexpedition     Adress: Kyrkvägen 7 (Box 2012) 737 02 Fagersta     Telefon: 0223-434 49