Ikon som visar att sidan läses in

Nyheter år 7-9

Lindgårdsskolans högstadium läggs ned
2024-01-23 kl. 11.06

Kyrkorådet i Västanfors Västervåla församling har fattat ett inriktningsbeslut om att lägga ned högstadiet på Lindgårdsskolan från och med nästa läsår av ekonomiska skäl.

-Det är det tyngsta beslutet som församlingen tvingats fatta under min tid som kyrkoherde. Efter flera år av stora miljonunderskott, det senaste bokslutet visar på -4,4 miljoner, finns dessvärre ingen annan utväg, skriver kyrkoherde Henrik Rydberg i ett brev till föräldrar och personal på Lindgårdsskolan.

Ett 80-tal elever är berörda av nedläggningen. Lindgårdsskolan kommer att samverka med mottagande högstadieskola för att göra överlämningen och skolbytet så bra som möjligt för varje elev.

Lindgårdsskolan är en friskola som startade 2002 och drivs av Västanfors Västervåla församling, Svenska kyrkan i Fagersta.

Skribent: Cecilia Kjellin Eriksson
Lindgårdsskolans skolexpedition     Adress: Kyrkvägen 7 (Box 2012) 737 02 Fagersta     Telefon: 0223-434 49