Ikon som visar att sidan läses in

Naturvetenskap och teknik för alla (NTA)

På förskolan Linden och Lindgårdsskolan jobbar vi med NTA från förskolan ända till årskurs 9.

Är du nyfiken?

Naturvetenskap och teknik för alla (NTA) är ett icke kommersiellt skolutvecklingsprogram i naturvetenskap och teknik för lärare och elever i grundskolan.
Programmet har successivt utvecklats av Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i nära samarbete med kommuner och fristående skolor sedan 1997.

Naturvetenskap och teknik för alla- NTA - syftar till att stimulera nyfikenhet och öka intresse för naturvetenskap och teknik hos både elever och lärare i grundskolan.

 

Vad är NTA?

NTA-konceptet är unikt och komplett i den meningen:

  • att det erbjuder och utvecklar såväl tjänster som produkter, för skolutveckling på både övergripande nivå och i rektorsområde och
  • att alla - elever, lärare, skolledare, politiker, akademiledamöter, ... - är involverade i den ständigt pågående utvecklingsprocessen.

Kompetensutveckling

Varje lärare som använder ett NTA-tema har genomgått särskild utbildning på det temat. Lärarna får återkommande tillfällen till erfarenhetsutbyte kring NTA-arbetet.

Utifrån lokala förutsättningar genomförs kompetensutveckling i samarbete med företag och högre utbildning.

Läs mer om NTA

NTA år 7-9

Mönster och Algebra
Banbrytande teknik
Energi och hållbar utveckling
Amnes egenskaper 
Lindgårdsskolans skolexpedition     Adress: Kyrkvägen 7 (Box 2012) 737 02 Fagersta     Telefon: 0223-434 49