Ikon som visar att sidan läses in

Nationella prov för årskurs 9

Datum för de nationella proven i årskurs 9 läsåret 2023-2024

Svenska, svenska som andraspråk Tisdag 19 mars
  Torsdag 21 mars
NO Fredag 12 april
Engelska Tisdag 16 april
  Torsdag 18 april
SO Tisdag 23 april
  Torsdag 25 april
Matematik Tisdag 14 maj
  Torsdag 16 maj

Muntliga delprov tillkommer.

Lindgårdsskolans skolexpedition     Adress: Kyrkvägen 7 (Box 2012) 737 02 Fagersta     Telefon: 0223-434 49