Ikon som visar att sidan läses in

Nationella prov för årskurs 9

Läsåret 2022-2023Läsåret 2023-2024

Datum för de nationella proven i årskurs 9 läsåret 2022-2023

Svenska, svenska som andraspråk Tisdag 21 mars
  Torsdag 23 mars
NO Onsdag 29 mars
Engelska Onsdag 19 april
  Fredag 21 april
SO Onsdag 26 april
  Fredag 28 maj
Matematik Onsdag 10 maj
  Fredag 12 maj

Muntliga delprov tillkommer.

Lindgårdsskolans skolexpedition     Adress: Kyrkvägen 7 (Box 2012) 737 02 Fagersta     Telefon: 0223-434 49