Ikon som visar att sidan läses in

Nationella prov för årskurs 9

Läsåret 2022-2023Läsåret 2021-2022

Datum för de nationella proven i årskurs 9 läsåret 2021-2022

Svenska, svenska som andraspråk Tisdag 22 mars
  Torsdag 24 mars
NO Onsdag 6 april
Engelska Tisdag 26 april
  Torsdag 28 april
SO Tisdag 3 maj
  Torsdag 5 maj
Matematik Onsdag 11 maj
  Fredag 13 maj

Muntliga delprov tillkommer.

Lindgårdsskolans skolexpedition     Adress: Kyrkvägen 7 (Box 2012) 737 02 Fagersta     Telefon: 0223-434 49