Ikon som visar att sidan läses in

Nationella prov för årskurs 9

Nationella prov för årskurs 9 vårterminen 2021

Skolverket har beslutat att ställa in alla nationella prov för år 9 under vårterminen 2021.

Lindgårdsskolans skolexpedition     Adress: Kyrkvägen 7 (Box 2012) 737 02 Fagersta     Telefon: 0223-434 49