Ikon som visar att sidan läses in

Elevhälsa

Elevhälsans uppgift

Elevhälsans grundläggande mål är att skapa en så positiv och gynnsam lärmiljö som möjligt för alla elever, för att stödja dem mot utbildningens mål och till god hälsa. Lindgårdsskolans elever ska ha tillgång till elevhälsa med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

EHT:s (Elevhäloteamets) fokus är i första hand att verka förebyggande och hälsofrämjande samt att erbjuda handledning och rådgivning till enskild skolpersonal och arbetslag, utifrån den formulerade frågeställningen som personalen har. 

EHT träffas varje vecka, skolläkare och skolpsykolog deltar 1 gång per månad. 

I elevhälsoteamet ingår:

  • Specialpedagog
  • Specialpedagogisk assistent 
  • Skolsköterska 
  • Skolkurator 
  • Mentor år 7-9
  • Rektor 
  • Biträdande rektor 
  • Skolläkare 
  • Skolpsykolog 

Skolsköterska

Lindgårdsskolans skolsköterska, Sandra Sjöö, är tillgänglig för Lindgårdsskolans elever åk F-9. 

Sandra har öppen mottagning med följande mottagningstider:

Bergsvillan: Onsdagar 7.30-16.00                                          Sturen: Torsdagar 7.30-16.00, fredagar ojämn vecka        Bergsvillan 7.30-16.00.


För tidsbokning hos skolsköterska, kontakta Sandra Sjöö.

e-post: sandra.sjoo@lindgardsskolan.se

Kurator

Lindgårdsskolans kurator, Helena Chabbani, är tillgänglig för Lindgårdsskolans elever, åk F-9. För tidsbokning hos kurator, kontakta Helena Chabbani.

e-post: helena.chabbani@lindgardsskolan.se 

Skolläkare

Lindgårdsskolans skolläkare, Marina Lundberg, finns tillgänglig en gång per vecka tillsammans med skolsköterskan för hälsobesök och vaccinationer.

Skolpsykolog

Lindgårdsskolans psykolog, Ditte De Leeuw, finns tillgänglig för skolans elevhälsoteam och tar enbart till sig uppdrag som delegerats från rektor.

 

Om eleven får förhinder till tidsbokat besök ansvarar vårdnadshavare för att boka ny tid med skolsköterskan.

 

Lindgårdsskolans skolexpedition     Adress: Kyrkvägen 7 (Box 2012) 737 02 Fagersta     Telefon: 0223-434 49