Ikon som visar att sidan läses in

Elevhälsa

Elevhälsans uppgift

Elevhälsans uppgift är att arbeta förebyggande, hälsofrämjande samt att stödja elevernas utveckling mot kunskapskraven.

Skolsköterska

Lindgårdsskolans skolsköterska, Sandra Sjöö är tillgänglig för Lindgårdsskolans elever F-9.

Öppen mottagning

Sandra har öppen mottagning på Bergsvillan onsdagar 7.30-16.00, Sturen torsdagar 7.30-16.00 och fredagar ojämn vecka Bergsvillan/Sturen 7.30-16.00.

Tidsbokning

För tidsbokning hos skolsköterska, kontakta Sandra Sjöö.
e-post: sandra.sjoo@lindgardsskolan.se

För tidsbokning hos kurator kontakta Helena Chabbani
e-post: helena.chabbani@lindgardsskolan.se 

Om eleven får förhinder till tidsbokat besök ansvarar vårdnadshavare för att boka ny tid med skolsköterskan.

 

Lindgårdsskolans skolexpedition     Adress: Kyrkvägen 7 (Box 2012) 737 02 Fagersta     Telefon: 0223-434 49