Ikon som visar att sidan läses in

Personal år 4-6

Mira Haglund

Titel / Funktion: Klasslärare år 6
Undervisar: År 4 - Matematik
År 4 - Engelska
År 6 - Engelska
År 6 - Biologi
År 6 - Fysik
År 6 - Kemi
År 6 - Teknik
E-postadress:
Telefon nr: 0223-434 57 (lärarrum)
Lindgårdsskolans skolexpedition     Adress: Kyrkvägen 7 (Box 2012) 737 02 Fagersta     Telefon: 0223-434 49