Ikon som visar att sidan läses in

Personal år 4-6

Emma Svanberg

Titel / Funktion: Lärare
Undervisar: År 1 - Idrott och hälsa
År 2 - Idrott och hälsa
År 3 - Idrott och hälsa
År 4 - Idrott och hälsa
År 5 - Idrott och hälsa
År 7a - Idrott och hälsa
År 7b - Idrott och hälsa
År 8 - Idrott och hälsa
År 9 - Idrott och hälsa
E-postadress:
Telefon nr: 0223-434 48
Lindgårdsskolans skolexpedition     Adress: Kyrkvägen 7 (Box 2012) 737 02 Fagersta     Telefon: 0223-434 49