Ikon som visar att sidan läses in

Nationella prov i årskurs 6

 

Nationella prov för årskurs 6 vårterminen 2019

Vecka  Dag  Datum Prov
6  Tisdag  5 februari Svenska
6  Torsdag  7 februari Svenska
15  Måndag  8 april Engelska
15  Onsdag 10 april Engelska
19  Måndag  6 maj Matematik
19  Onsdag  8 maj Matematik

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs på hösten. Provperioden kommer att pågå under veckorna 45–50.

 

 

Lindgårdsskolans skolexpedition     Adress: Kyrkvägen 7 (Box 2012) 737 02 Fagersta     Telefon: 0223-434 49